(placeholder)
(placeholder)

Yvonne van Mil

research / mapping

Portfolio

Verstedelijkt Laagland 2018-2020

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de TU Delft werkte ik aan een systematische benadering van stedelijke ontwikkeling in relatie tot water, energie en voedsel in het westelijk deel van Nederland. Onderdeel van dit onderzoek was het vectoriseren van historische stadsplattegronden in GIS.

Lees meer

Port City Futures 2019-heden

Binnen de onderzoeksgroep Port City Futures werk ik aan op GIS gebaseerde onderzoeksmethodes voor vergelijkend onderzoek naar ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen in havenstad regio's.

Lees meer

Verstedelijking in NL 2009-2014

Samen met onderzoekers van de TU Delft  en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deed ik onderzoek naar het verstedelijkingsproces van 35 grote steden in Nederland. Het project resulteerde in een atlas, waarvoor ik meerdere teksten schreef en kaarten maakten.

Lees meer

Van Hoogovens tot Tata Steel 2017-2018

Samen met Reinout Rutte schreef ik voor het jubileumboek over 100 jaar Hoogovens vier intermezzo's over de ruimtelijke wisselwerking tussen het staal- en hoogovenbedrijf en de regio IJmond.  

Lees meer

Jacob van Deventer 2018

In opdracht van Uitgeverij Thoth tekende ik voor de publicatie Stedenatlas Jacob van Deventer vele overzichts- en analysekaarten.

Lees meer

Atlas van het Westland 2014-2016

Samen met Marcel IJsselstijn maakte ik een landschaps- biografie over de tuinbouwregio Westland. In 2017 ontvingen wij de Oud-Westlandprijs voor het boek Atlas van het Westland.

Lees meer

Biografie van de Schie 2014-2016

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland onderzocht en beschreef ik de landschappelijke en stedelijke transformatie van de Schiezone voor de periode 1850 tot 2000. Het onderzoek was onderdeel van de Erfgoedlijn Trekvaarten en resulteerde in de publicatie Atlas van de Schie.

Lees meer

Stedelijke contouren in kaart 2016

Voor de Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bracht ik de stedelijke contouren van een groot aantal  Nederlandse steden in kaart (GIS).

Manager in stedenbouw 2013-2018

Als zelfstandig onderzoeker schreef ik meerdere artikelen over de stedenbouwer Pieter Bakker Schut (1877-1852), o.a. in het KNOB Bulletin en THG.

Lees meer

Nederlandse binnensteden 2010-2014

In opdracht van Stichting Architecturalia, onderzocht en beschreef ik, samen met een team van vijf architectuurhistorici de transformatie van historische binnensteden in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Over dit thema vond in december 2012 een expertmeeting plaats op de TU Delft.

Toekomstvisie AMC Amsterdam 2013

In samenwerking met Noor Mens maakte ik een toekomstvisie voor het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam: Welstandsvisie AMC 2013. Het rapport is door het AMC in 2013 vastgesteld en in de daaropvolgende jaren gebruikt als leidraad voor verdere ruimtelijke aanpassingen aan en in het AMC-complex.

Stedelijke partonen en partonen van steden 2012

In 2012 werkte ik mee aan het kaartkatern 'Stedelijke patronen en patronen van steden', waarin de eerste resultaten van het onderzoeksproject 'Atlas van de verstedelijking in Nederland' worden getoont. Het katern is gepubliceerd in de NWO publicatie 'Nederland Stedenland'.

Lees meer

Trekvaarten in Zuid-Holland 2020-2021

Voor de Atlas van de Trekvaarten in Zuid-Holland maakte ik in opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland meerdere overzichts-, traject- en stadskaarten.

Lees meer