(placeholder)
(placeholder)

Yvonne van Mil

research / mapping

About

Vanuit een brede belangstelling en onuitputtelijke leergierigheid bestudeer ik ruimtelijke transformatieprocessen van landelijke en stedelijke regio's, door onderzoek te doen en kaarten te maken.  Deze combinatie staat centraal in al mijn werk.


Onderzoeker en cartograaf

Tijdens mijn studie architectuur aan de Technische Universiteit in Delft specialiseerde ik mij in het publieke domein in (haven)steden. Na mijn afstuderen in 2009 zette ik mijn interesse in de geschiedenis van stedenbouw en ruimtelijke ordening voort, door onderzoek te doen en kaarten te maken.

Sinds 2010 werk ik als freelance onderzoeker en cartograaf en doe ik onderzoek naar de manier waarop dorpen, steden en landschappen veranderen. Daarbij richt ik mij op de ruimtelijke ordening vanaf 1800 tot heden, met regionale ontwikkeling als specialisatie. Aan de hand van ruimtelijke analyses en cultuurhistorische onderzoek probeer ik ruimtelijke veranderingen in kaart te brengen en te verklaren; waarom ziet het hedendaagse landschap er uit zoals het eruitziet?


Onderzoek

In opdracht en als zelfstandig onderzoeker analyseer en beschrijf ik ruimtelijke transformatie processen. Meerdere onderzoeksprojecten resulteerde in de afgelopen jaren in een publicatie. Zo was ik onder meer een van de auteurs van de Atlas van de verstedelijking in Nederland (2014/2016), het eerste overzicht van de verstedelijking in Nederland geschreven vanuit een langetermijnperspectief. Daarnaast werkte ik mee aan regionale studies, zoals het boek over de ruimtelijke ontwikkeling van de Schiezone tussen Delft en Rotterdam / Schiedam, Atlas van de Schie (2016) en de biografie over 100 jaar Tata Steel in de IJmond, Door staal gedreven (2018). Samen met Marcel IJsselstijn schreef ik de landschapsbiografie Atlas van het Westland (2016). Ook publiceer ik met regelmaat over ruimtelijke thema's in (wetenschappelijke) tijdschriften en vakbladen.


Kaarten

Naast het schrijven van teksten maak ik kaarten en (GIS) datasets, zowel als studiemateriaal voor onderzoek, als communicatiemiddel en beeldmateriaal voor publicaties en websites. In de afgelopen jaren maakte ik onder meer kaarten voor de Stedenatlas Jacob van Deventer (2018) en Atlas van de verstedelijking in Nederland (2014/2016) en leverde ik ruimtelijke datasets voor de Landschapsatlas van de RCE. Binnen de onderzoeksgroep Port City Futures verken ik tevens de mogelijkheden en uitdagingen voor het toepassen van (historische) geografische informatiesystemen en digitale datasets voor vergelijkend onderzoek naar havenstad regio's.


Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact met me op.


In de afgelopen jaren werkte ik voor/ met:

- Tata Steel Europe (Hoogovens IJmuiden)

- Uitgeverij THOTH in Bussum

- Erfgoedhuis Zuid-Holland

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

- Technische Universiteit Delft (TUD)

- Historisch Archief Westland (HAW)

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

- Stichting Architecturalia

- Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC)