Yvonne van Mil publiceerde in de afgelopen jaren meerdere artikelen in uiteenlopende tijdschriften en werkte mee aan verschillende boeken, zowel door het schrijven teksten, tekenen van nieuwe kaarten(reeksen) en het voeren van beeldredactie. In 2016 verscheen bovendien haar boek Atlas van het Westland .

Publicaties

BOEKEN

Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil, Atlas van het Westland. 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling (Bussum, 2016).

Bram Bouwens, Joost Dankers, Yvonne van Mil, Reinout Rutte, Keetie Sluyterman en Jaap Verheul, Door staal gedreven. Van Hoogovens tot Tata Steel 1918-2018 (Bussum, 2018).

ARTIKELEN

Yvonne van Mil, 'Pieter Bakker Schut (1877-1952), manager in stedebouw' in: Bulletin van de KNOB 116 (2017), nr. 4, 209-223.

Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil, 'Tienduizend jaar ruimtelijke ontwikkeling in Midden-Delfland' in: Midden-Delfkrant 172 (2017), 6-9.

Yvonne van Mil, 'Wederopbouw van de tuinbouw 1945-1965. Een vergelijking van de Bollenstreek met het Westland' in: Tijdschrift voor Historische Geografie 2 (2017), nr. 1, 35-51.

Yvonne van Mil, ‘Het Gewestelijk plan Zuid-Holland-West en de opkomst van de regionale planning in Nederland’ in: Historisch Geografisch Tijdschrift 33 (2015), nr. 2, 77-87.

Yvonne van Mil, ‘Stadsuitbreiding en planvorming in de negentiende eeuw nader bekeken en vergeleken’ in: Historisch Geografisch Tijdschrift 31 (2013), nr. 1, 21-34.

Yvonne van Mil, ‘De ontwerpen van A.J. Kropholler voor het raadhuis in Wateringen’ in: Bulletin van de KNOB 110 (2011), nr. 3/4, 108-116.

HOOFDSTUKKEN IN BOEKEN

Jaap Evert Abrahamse, Ad van der Zee en Menne Kosian, Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water (Bussum, 2016), 125-147 en 148-173.

Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte (red.), Atlas of the Dutch urban landscap. A millennium of spatial development (Bussum, 2016), 212-238 en 238-259.

Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte (red.), Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling (Bussum, 2014), 210-235, 236-254 en 272-289.

CARTOGRAFIE

Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden 1545-1575 - Schakel tussen verleden en heden (Bussum 2018).

Jaap Evert Abrahamse, Yvonne van Mil, Reinout Rutte en Marcel IJsselstijn, ‘Stedelijke patronen en patronen van steden’ in: Nederland Stedenland (Rotterdam, 2012), 25-40.

Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte (red.), Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling (Bussum, 2014).