Yvonne van Mil werkte in de afgelopen jaren aan uiteenlopende projecten. Ze werkte onder meer aan verschillende landschapsbiografieen, tekende vele analyse- en overzichtskaarten voor publicaties en voerde beeldredactie. Daarnaast deed ze onderzoek naar de verstedelijking van Nederland, de ruimtelijke wisselwerking tussen grote industriëen en hun omgeving en de professionalisering van stedenbouw en planologie in de twintigste eeuw.

In het onderzoeksproject 'Verstedelijkt laagland', geleid door Reinout Rutte (TU Delft), Jaap Evert Abrahamse en Menne Kosian (RCE), wordt een grote hoeveelheid data gegenereerd en geordend. Op basis van die data kunnen analyses, kaarten en verhalen worden gemaakt die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor verschillenden gebieden in Laag-Nederland. De basisdata zullen in de digitale Landschapsatlas van de RCE ter beschikking worden gesteld aan alle mogelijke gebruikers. Zo kan het historisch onderzoek worden gebruikt als basis voor omgevingsvisies op verschillende schalen, zoals bestemmingsplannen, structuurplannen, landinrichtingsplannen en streekplannen.


Op basis van het historisch en historisch-kartografisch onderzoek wordt een GIS gemaakt waarin de stedelijke systemen van watermanagement, hoogwaterbescherming, voedsel- en energievoorziening in kaart worden gebracht. Deze geven inzicht in de historische lange-termijnontwikkelingen van dergelijke systemen en kunnen dienen als inspiratiebron bij hedendaagse opgaven omtrent waterproblematiek, klimaatadaptatie, voedselvoorziening en energievraagstukken in en rond onze steden. Hierbij zal worden uitgegaan van een systeembenadering; per thema worden twee gebieden gekozen als onderwerp voor een case study, zie hier...


Status: ontwikkelingsfase

Opdrachtgever: TU Delft faculteit Bouwkunde en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Resultaat: GIS waarin stedelijke systemen van watermanagement, voedsel- en energievoorziening in kaart worden gebracht.

Kaart uit de publicatie 'Stedenatlas Jacob van Deventer' (uitsnede), ©2018 Yvonne van Mil.

Systeembenadering van het Laag-Nederlandse landschap

naar projecten