Yvonne van Mil werkte in de afgelopen jaren aan uiteenlopende projecten. Ze werkte onder meer aan verschillende landschapsbiografieen, tekende vele analyse- en overzichtskaarten voor publicaties en voerde beeldredactie. Daarnaast deed ze onderzoek naar de verstedelijking van Nederland, de ruimtelijke wisselwerking tussen grote industriëen en hun omgeving en de professionalisering van stedenbouw en planologie in de twintigste eeuw.

Voor het jubileumboek Hoogovens 100 jaar verzorgde Yvonne, samen met collega Reinout Rutte van de TU Delft, vier intermezzo's over het hoogovenbedrijf in de omgeving. De vijf hoofdstukken over de bedrijfsgeschiedenis van het staalbedrijf zijn geschreven door een team van bedrijfshistorici van de universiteit Utrecht.


In de intermezzo's staat de ruimtelijke wisselwerking tussen het hoogovenbedrijf en de omgeving centraal. De ruimtelijke ontwikkeling van een groot industrieel complex, zoals dat van het hoogovenbedrijf bij IJmuiden, was niet eerder in samenhang met de omgeving diepgaand bestudeerd en wordt aan de hand van nieuw getekende kaartenreeksen toegelicht.

Voor de publicatie was Yvonne tevens verantwoordelijk voor de beeldredactie en cartografie.Status: Afgerond

Opdrachtgever: Tata Steel Nederland (Hoogovens IJmuiden)

Resultaat: Door staal gedreven. Van Hoogovens tot Tata Steel 1918-2018 (Bussum, 2018). Zie hier...

Luchtfoto van het Hoogovenbedrijf in 1923, beeldarchief Hoogovens.

Ruimtelijke wisselwerking tussen Hoogovens en het IJmondgebied

naar projecten