Yvonne van Mil werkte in de afgelopen jaren aan uiteenlopende projecten. Ze werkte onder meer aan verschillende landschapsbiografieen, tekende vele analyse- en overzichtskaarten voor publicaties en voerde beeldredactie. Daarnaast deed ze onderzoek naar de verstedelijking van Nederland, de ruimtelijke wisselwerking tussen grote industriëen en hun omgeving en de professionalisering van stedenbouw en planologie in de twintigste eeuw.

Lopende projecten

Portfolio

100 jaar ruimtelijke wisselwerking tussen  hoogovens en de omgeving

Status: afrondingsfase

Opdrachtgever: Tata Steel Nederland

Resultaat: in 2018 verschijnt het jubileumboek bij Uitgeverij THOTH

Systeembenadering van het Laag-Nederlandse landschap

Status: ontwikkelingsfase

Opdrachtgever: TU Delft faculteit Bouwkunde en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Resultaat: GIS waarin stedelijke systemen van watermanagement, voedsel- en energievoorziening in kaart worden gebracht.

Pieter Bakker Schut (1877-1952), manager in stedenbouw

Status: oriëntatiefase

Opdrachtgever:

Doel: overzicht van het oeuvre van de stedenbouwer en inzicht in zijn bijdragen aan de professionalisering van de ruimtelijke planning in Nederland.  

Historische atlas van het Westland

Atlas van de verstedelijking in Nederland

De lotgevallen van de historische binnensteden sinds 1945

In samenwerking met Marcel IJsselstijn verzorgde Yvonne de publicatie van een historische atlas over de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap, infrastructuur en bewoning van de regio Westland, over de lange termijn (van prehistorie tot heden). De ruimtelijke ontwikkeling wordt in beeld gebracht aan de hand van historisch beeldmateriaal, nieuw getekende kaartenreeksen en uitgebreide toelichtende teksten.


Status: afgerond (2012-2016) In 2017 is de atlas bekroond met de Oud-Westlandprijs.

Opdrachtgever: Historisch Archief Westland

Resultaat: Atlas van het Westland. 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling (Bussum, 2016). Zie hier...

Historische binnensteden veranderen en dat doen ze al zolang ze bestaan. Samen met Noor Mens en vijf andere architectuurhistorici onderzocht en beschreef Yvonne de transformatie van historische binnensteden sinds de Tweede Wereldoorlog. Lees verder...


Status: afgerond (2010-2014)

Opdrachtgever: Stichting Architecturalia

Resultaat: manuscript en symposium ‘De lotgevallen van de Nederlandse Binnensteden sinds 1945’. Tijdens het symposium op 13 december 2012 gaf Yvonne een lezing over de transformatie van het Spuikwartier in Den Haag. Zie hier...

Biografie van de Schie en het landschap

Yvonne werkte samen met onderzoekers van de RCE en de TU Delft aan het onderzoeksproject Atlas van de verstedelijking in Nederland. Dit project geeft een lange-termijnoverzicht van de verstedelijking en de stadsontwikkeling in Nederland, van het jaar 1000 tot nu.


Status: afgerond (2009-2014)

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en TU Delft faculteit Bouwkunde

Resultaat: Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling (Bussum, 2014); Atlas of the Dutch urban landscap. A millennium of spatial development (Bussum, 2016)  Zie hier...

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland onderzocht en beschreef Yvonne de landschappelijke en stedelijke transformatie van de Schiezone voor de periode 1850 tot 2000. Het onderzoek was onderdeel van de Erfgoedlijn Trekvaarten. Deze erfgoedlijn richt zich op het erfgoed aan de hoofdas van de historische trekvaarten in Zuid-Holland. Een daarvan is de Schie, het water dat Delft verbindt met Schiedam en Delfshaven en, tot 1945, ook met Rotterdam.


Status: afgerond (2014-2016)

Opdrachtgever: Erfgoedhuis Zuid-Holland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Resultaat: Atlas van de Schie, 2500 jaar werken aan land en water (Bussum, 2016). Zie hier...

Selectie van de projecten waaraan Yvonne momenteel werkt

Selectie van de projecten waaraan Yvonne de afgelopen jaren heeft gewerkt

Stedelijke contouren in kaart (GIS)

Voor de Kenniskaart archeologie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bracht Yvonne de stedelijke contouren van 90 Nederlandse steden en grote plaatsen in kaart voor drie momenten in de 20e eeuw, namelijk 1920, 1950 en 1970. De opdracht viel binnen het project Indicatieve kaart.  Zie hier....


Status: afgerond (2016)

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Resultaat: GIS met stedelijke contouren van Nederlandse steden

Toekomstvisie AMC Amsterdam

In samenwerking met Noor Mens maakte Yvonne een toekomstvisie voor het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. De visie is gericht op het publieke domein, dat zich bevindt buiten het gebouw (het terrein waarop de gebouwen staan) en in het complex (de straten en pleinen).


Status: afgerond (2013)

Opdrachtgever: Academisch Medisch Centrum Amsterdam, directoraat Huisvesting

Resultaat: het rapport ‘Welstandsvisie AMC 2013’ is door het AMC in 2013 vastgesteld en zal komende jaren als leidraad worden gebruikt voor verdere aanpassingen aan en in het AMC-complex.

Stedelijke patronen en patronen van steden

In het kaartkatern Stedelijke patronen en patronen van steden worden de eerste resultaten van het onderzoeksproject Atlas van de verstedelijking in Nederland getoont. Het katern is in 2012 gepubliceerd in de NWO publicatie Nederland Stedenland.


Status: afgerond (2012)

Opdrachtgever: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Resultaat: ‘Stedelijke patronen en patronen van steden’ in: E. Taverne, L. de Klerk, B. Ramakers en S. Dembski (red.), Nederland Stedenland: Continuïteit en vernieuwing (Rotterdam, 2012), 25-40. Zie hier...

Lees meer

Lees meer

Lees meer

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer

Voor de Stedenatlas Jacob van Deventer tekende Yvonne vele overzichts- en alaysekaarten. Tussen ongeveer 1545 en 1575 bracht Jacob van Deventer de steden van de Oude Nederlanden in kaart. 'In deze monumentale atlas worden voor de eerste keer alle 226 steden afgebeeld en geanalyseerd.'


Status: afgerond (2017-2018)

Opdrachtgever: Uitgeverij THOTH

Resultaat: Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden 1545-1575 - Schakel tussen verleden en heden (Bussum 2018). Lees meer...