Yvonne van Mil studeerde architectuur aan de Technische Universiteit in Delft en specialiseerde zich na haar afstuderen in de geschiedenis van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning. Vanuit een brede belangstelling en onuitputtelijke leergierigheid probeert ze de veranderingen in het stedelijke landschap te begrijpen en te verklaren. Vaak door goed te kijken, maar ook door (oude) kaarten te bestuderen, archieven te bezoeken en bestaande bronnen te raadplegen. Haar kennis brengt ze over door teksten te schrijven en kaarten te maken.

Yvonne van Mil doet onderzoek naar, adviseert en publiceert over ruimtelijke transformatieprocessen van gebouwen, steden en landschappen in de periode vanaf 1800 tot heden.


Studie

Yvonne (1979) studeerde architectuur aan de Technische Universiteit in Delft, waar ze zich specialiseerde in het publieke domein in de stad. In 2009 studeerde ze af met het afstudeerproject Scheveningen-Haven. Na haar studie richtte ze zich op de geschiedenis van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening.


Onderzoek en advies

Sinds 2010 werkt Yvonne als freelance onderzoeker en doet ze onderzoek naar de manier waarop dorpen, steden en landschappen veranderen. Daarbij richt ze zich op de Nederlandse ruimtelijke ordening vanaf 1800, met als specialisatie regionale geschiedenis en de wisselwerking tussen grote industrie├źn en de omgeving.

In opdracht of als zelfstandig onderzoeker maakt Yvonne: ruimtelijke en historische analyses; cultuurhistorische verkenningen; beeldkwaliteitsplannen en toekomstvisies voor gebouwen en stedelijke en landschappelijke gebieden. Daarnaast publiceert ze met regelmaat in tijdschriften en boeken en levert ze bijdragen aan publicaties in de vorm van wetenschappelijke en publieksgerichte teksten.


Cartografie en beeldredactie

De ruimtelijke veranderingen in het (stedelijk) landschap maakt Yvonne inzichtelijk door het maken van kaarten (cartografie), zowel als studiemateriaal voor onderzoek, als voor publicaties. Daarnaast levert ze bijdragen aan publicaties door het zoeken naar beeldmateriaal dat thema's kan verduidelijken, versterken en verbinden (beeldredactie).


Visie

Kenmerkend aan Yvonne is dat zij werkt vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waarbij ze inzichten uit verschillende disciplines combineert en de architectuur en stedenbouw binnen een brede context plaats; historisch, cultureel, maatschappelijk, politiek en geografisch.
Categorieen

Biografie

Recente opdrachtgevers

- Tata Steel Nederland (Hoogovens IJmuiden)

- Uitgeverij THOTH

- Erfgoedhuis Zuid-Holland

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

- Technische Universiteit Delft (TUD)

- Historisch Archief Westland (HAW)

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

- Stichting Architecturalia

- Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC)

- Uitgeverij Boom in Amsterdam

- NAi010 uitgevers in Rotterdam