Het (stedelijk) landschap verandert voortdurend, soms snel, soms langzaam. Vaak door bewust ingrijpen van de mens, maar ook door natuurlijke processen. Aan de hand van ruimtelijke analyses en cultuurhistorische onderzoek probeert Yvonne van Mil deze ruimtelijke veranderingen in kaart te brengen en te verklaren; waarom ziet het hedendaagse landschap er uit zoals het eruitziet? Deze vraag staat centraal in haar projecten en publicaties, en vormt de basis voor advies over actuele ruimtelijke opgaven.

Atlas van het Westland

Op 6 december 2017 ontvingen Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil de Oud-Westlandprijs voor de Atlas van het Westland. Deze tweejaarlijkse prijs is in 2012 ingesteld door het Genootschap Oud-Westland.

Zie hier

Verstedelijkt laagland

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de TU Delft werkt Yvonne aan een GIS waarin stedelijke systemen van watermanagement, hoogwaterbescherming, voedsel- en energievoorziening in kaart worden gebracht.


Zie hier

Jubileumboek Hoogovens

Voor het jubileumboek 100 jaar Hoogovens verzorgt Yvonne intermezzo's over het hoogovenbedrijf in de omgeving. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de beeldredactie, cartografie en infographics.

Zie hier

Actueel